Regulamin

§1. WARUNKI OGÓLNE

 1. Właścicielem oraz administratorem sklepu internetowego gastro-pol.pl dostępnego pod adresem: http://gastro-pol.pl/ jest firma Sprzedaż-Serwis Sprzętu Gastronomicznego Gastro-Pol Sylwia Nowak, z siedzibą w Głogowie, pod adresem: ul. Szewska 6, 67-200, o numerze NIP: 6932004241, REGON: 020655665
 2. Sklep internetowy firmy "GASTRO-POL" znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.gastro-pol.pl umożliwia dokonanie zakupów za pośrednictwem Internetu.
 1. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym firmy "GASTRO-POL" są podane w złotych polskich.
 1. Dokumentem sprzedaży towaru jest faktura VAT, paragon lub faktura detaliczna do paragonu.
 1. Towar pozostaje własnością sprzedającego do momentu zapłaty całej należności.
 1. Ceny podane w sklepie nie obejmują dodatkowego i opcjonalnego wyposażenia (chyba że jest to uwzględnione w opisie towaru) oraz wniesienia, montażu i szkolenia w zakresie obsługi urządzeń.

 

§2. PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

 1. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego formularza zamówienia udostępnionego przez firmę "GASTRO-POL" na stronach sklepu internetowego.
 1. Każde zamówienie jest potwierdzane drogą elektroniczną. Ponadto firma "GASTRO-POL" kontaktuje się telefonicznie w przypadku zamówień wymagających wyjaśnień, zamówień nietypowych oraz tych, których płatność nastąpi przy odbiorze.
 1. Czas realizacji zamówienia zależy od dostępności towaru i wynosi około 3-10 dni roboczych. W przypadku braków magazynowych i towarów wykonywanych ściśle na zamówienie klienta (np. meble ze stali nierdzewnej) czas realizacji może ulec wydłużeniu nawet do 21-30 dni od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji.
 1. Zastrzegamy sobie możliwość telefonicznego uzgodnienia terminu dostawy, w przypadku wystąpienia okoliczności, które uniemożliwiają całkowitą lub częściową realizację zamówienia.
 1. Zakupione towary dostarczane są pod adres wskazany w formularzu zamówienia.
 1. Koszty transportu towaru są ponoszone przez firmę "GASTRO-POL" lub odbiorcę zgodnie z wytycznymi podanymi w opisie towaru.
 1. Wniesienie i montaż zamówionego towaru (za wyjątkiem indywidualnych ustaleń) jest obowiązkiem Zamawiającego.
 1. W przypadku wyboru formy płatności "przedpłata przed wysyłką towaru" na wpłatę określonej na fakturze pro-forma kwoty firma "GASTRO-POL" oczekuje 7 dni roboczych. Po tym terminie zastrzegamy sobie prawo do anulowania zamówienia. Ustalenie indywidualnego terminu płatności wymaga kontaktu z firmą "GASTRO-POL".
 1. Towary wykonywane ściśle na zamówienie klienta (np. meble ze stali nierdzewnej) wymagają obowiązkowej przedpłaty w wysokości co najmniej 30% wartości przed przystąpieniem do realizacji zamówienia. Dotyczy to zamówień składanych przez osoby i firmy prywatne.
 1. Zastrzegamy sobie prawo do realizacji jedynie zamówień na kwotę powyżej 10 zł netto. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy realizacji zamówień, o których mowa w ustępie 9 sekcji GWARANCJE I REKLAMACJE.
 1. Koszty dostawy 25 zł netto dotyczą zakupów realizowanych u jednego producenta. W przypadku zakupu produktów od różnych producentów na jednym zamówieniu należy skontaktować się z nami.

 

§3. WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Standardowe formy płatności:
  • przedpłata 100% przed wysyłką towaru lub płatność przy odbiorze,
  • przelew jednostki budżetowe,
  • zaliczka na potrzeb zamówienia

 

§4. GWARANCJE I REKLAMACJE

 1. Wszystkie zakupione towary są fabrycznie nowe, posiadają gwarancję producenta, która wraz z instrukcją obsługi dostarczana jest z towarem. Towary objęte gwarancją nie podlegają rękojmi. Nie wszystkie towary są produkowane w Polsce - nasi dostawcy importują część swojego asortymentu zza granicy.
 1. W przypadku braku pieczątki sprzedawcy na karcie gwarancyjnej niezbędne dokumenty należy przesłać pocztą na adres firmy "GASTRO-POL", gdzie zostaną opieczętowane i odesłane.
 1. Karta gwarancyjna oraz instrukcja obsługi towaru mogą być umieszczone na zewnętrznej stronie opakowania dostarczanego towaru. Prosimy zwrócić na ten fakt szczególną uwagę przy rozpakowywaniu przesyłki.
 1. W przypadku reklamacji należy pisemnie skontaktować się z firmą "GASTRO-POL". Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest karta gwarancyjna lub w przypadku jej braku - faktura VAT lub numer zamówienia.
 1. Firma "GASTRO-POL" nie bierze odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego zainstalowania oraz użytkowania zakupionego towaru.
 1. Zamawiający ma obowiązek sprawdzić w obecności pracownika firmy spedycyjnej jakość i kompletność dostawy. Sprawdzenie przesyłki może nastąpić dopiero po podpisaniu listu przewozowego lub po uiszczeniu kurierowi pełnej kwoty za dostarczoną przesyłkę (przesyłka za pobraniem). W przypadku stwierdzenia uszkodzeń należy niezwłocznie sporządzić protokół szkody na druku firmowym spedytora spedytora i niezwłocznie przesłać druk do firmy Gastro-Pol. Druk powinien być spisany w dniu odbioru towaru. Zgodnie z artykułem 545 §2 Kodeksu Cywilnego, zaniechanie tej czynności może spowodować utratę prawa do reklamacji związanej ze szkodami transportowymi.
 1. Wszelkie informacje o produktach pochodzą z materiałów publikowanych przez producentów. Zdjęcie produktu lub jego opis techniczny zamieszczone na stronie internetowej mogą nieznacznie się różnić od stanu faktycznego, co związane jest z ciągłym technologicznym ulepszaniem stanu faktycznego proponowanych urządzeń. Ponadto, zdjęcia często są poglądowe i w kwestiach spornych lub w razie niepewności należy kontaktować się z przedstawicielem firmy telefonicznie.
 1. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień sprzętu Nabywcy (kolor, proporcje, itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.
 1. Sprzedawca nie odpowiada za wady rzeczy sprzedanej (rękojmia).
 1. Zespół sklepu internetowego gastro-pol.pl dokłada najwyższych starań, aby opisy i dane techniczne produktów były zgodne z rzeczywistością. Mimo to zastrzegamy sobie jednak prawo do pomyłek w opisach czy zdjęciach towarów lub do nieścisłości związanych z ceną produktu, tym samem zastrzegając sobie prawo do nie realizowania zamówień na produkty posiadające te błędy.
 1. W przypadku nieuzasadnionej odmowy przyjęcia zakupionego towaru lub jego zwrotu, kupujący może być obciążony opłatą manipulacyjną w kwocie 10% wartości zakupionego towaru oraz kosztów transportu.
 1. W celu zgłoszenia reklamacji należy wysłać na adres e-mail sklep@gastro-pol.pl wiadomość w której należy zawrzeć pełne informacje związane z reklamacją lub naprawą gwarancyjną tj.:
  • numer zamówienia,
  • pełen adres wraz z numerem telefonu gdzie znajduje się urządzenie (towar),
  • opis usterki,
  • numer tabliczki znamionowej urządzenia.

§5. ZWROT TOWARU

 1. Zamawiający ma prawo zwrotu pełnowartościowego towaru z wyjątkiem towarów, które są wykonywane ściśle na jego zamówienie (np. meble ze stali nierdzewnej) do 7 dni od daty jego otrzymania. Zwracany towar, wyłącznie w oryginalnym opakowaniu producenta, nie może nosić śladów eksploatacji ani być używany! Zwrot towaru odbywa się na koszt Zamawiającego pod adres wskazany przez firmę "GASTRO-POL". Zamawiający może dodatkowo ponieść koszt wysłania, przepakowania oraz ponownego przeglądu przedgwarancyjnego towaru.
 1. W przypadku nieuzasadnionej odmowy przyjęcia zamówionego towaru stosuje się ustalenia zapisane w punkcie 1. części niniejszego regulaminu stanowiącej o zwrocie towaru.
 1. Zwrot pieniędzy za odesłany towar następuje po uprzednim sprawdzeniu jego stanu technicznego. Kupujący może być obciążony opłatą manipulacyjną w kwocie 10% wartości zakupionego towaru oraz kosztów transportu.
 1. Firma "GASTRO-POL" nie przyjmuje żadnych przesyłek zwrotnych odsyłanych na nasz lub producenta adres za pobraniem.
 1. Uprzejmie informujemy, iż nie przyjmujemy zwrotów porcelany i szkła producenta Stalgast oraz zwrotu towaru nie dotyczą towary promocyjne i z wyprzedaży, towary z grup produktów: szkło, porcelana i towary których kod rozpoczynają się od oznaczeń 98*, 61* i WN*, ciągów wydawczych oraz towarów dostarczanych na indywidualne zamówienie klienta.

 

§6. POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Kupujących w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwanej dalej: RODO) jest firma Sprzedaż-Serwis Sprzętu Gastronomicznego Gastro-Pol Sylwia Nowak z siedzibą 67-200 Głogów, ul. Szewska 6
 1. Dane osobowe Kupujących (imię i nazwisko, adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu) są przetwarzane w celu realizacji zamówienia i wykonania zawartej z nim umowy sprzedaży,w tym przygotowania i dostarczenia zamówienia, wystawienia faktury, a także w celu realizacji prawa odstąpienia do umowy oraz skorzystania z prawa do złożenia reklamacji na zasadach określonych w Regulaminie.
 1. Dane osobowe Użytkowników, którzy założyli konto na stronie sklepu gastro-pol.pl (imię i nazwisko, adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu) są przetwarzane wyłącznie w zakresie koniecznym do rejestracji i obsługi konta danego Użytkownika na stronie sklepu.
 1. Użytkownik lub Kupujący może wyrazić uprzednią zgodę poprzez akceptację stosownej Klauzuli na wysyłanie mu Newslettera oraz na wysyłanie mu innych informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną(Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami). Udzielenie zgody, o której mowa w zdaniu poprzedzającym jest dobrowolne i nie warunkuje realizacji złożonego zamówienia.
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji powyżej wskazanych celów, w tym obsługa konta Użytkownika, dostarczenia zamówienia, wystawienia faktury, obsługi reklamacji i prawa odstąpienia od umowy.  Odbiorcami danych osobowych Klienta będą właściwe organy podatkowe, firmy kurierskie i inne podmioty dokonujące dostawy towaru.
 1. Dane osobowe Kupującego będą przechowywane do czasu zakończenia stosunku handlowego, w ramach którego dane zostały zebrane, lub do czasu upływu ustawowych okresów przechowywania i przedawnienia bądź przedawnienia zobowiązań podatkowych; ponadto do czasu zakończenia wszelkich sporów prawnych, w ramach których dane te mogłyby być potrzebne w charakterze dowodu.
 1. Dane osobowe Użytkownika niezbędne do rejestracji i obsługi konta danego Użytkownika będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji usługi.
 1. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 1. Użytkownik lub Kupujący posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu, do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa do wycofania zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które miało miejsce przed wycofaniem zgody. W celu realizacji praw należy skontaktować się z Administratorem Danych Osobowych za pośrednictwem adresu e-mail ado@gastro-pol.pl
 1. Użytkownikowi lub Kupującemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Użytkownika lub Kupującego narusza przepisy RODO.
 1. Strona gastro-pol.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony sklepu Użytkownik lub Kupujący akceptuje, że w urządzeniu końcowym zostaną zainstalowane pliki cookies, które umożliwiają Usługodawcy świadczenie usług.

 

§7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie ewentualne spory wynikające z transakcji kupna - sprzedaży będzie rozstrzygał Sąd działający w miejscu działalności sprzedającego - to jest w Głogowie.
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.
 1. Zastrzega się prawo zmiany niniejszego regulaminu. W takim wypadku na stronie zostaną opublikowane stosowne uaktualnienia.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl